Fr 05.10 2018 – So 07.10 2018

Kamilia Kard - "Untitled"

Wo

Mattatoio
LungoTevere Testaccio 1, Roma

Wann

Freitag 05 Oktober 2018 – Sonntag 07 Oktober 2018

Wie viel

free

Kontakte

Sito web

Veranstalter

Romaeuropa Festival