Fr 24.09 2021 – Fr 15.10 2021

Andrea Polichetti/Salvatore Meo - "Environments"

Wo

SPAZIOMENSA
Via Salaria 971, Roma

Wann

Freitag 24 September 2021 – Freitag 15 Oktober 2021

Wie viel

free

Kontakte

Sito web