Do 27.09 2018 – Fr 28.09 2018

Pout Pourri - Fisicofollia a partire da Marinetti

Wo

Teatro Libero
Via Savona 10, 20144 Milano

Wann

Donnerstag 27 September 2018 – Freitag 28 September 2018
H 21:00

Wie viel

€ 18/13

Veranstalter

Teatro Libero e Industria Scenica